Videa
o problematice:

Plicní hypertenze

Primární plicní hypertenze (PPH) je vzácné a nevyléčitelné onemocnění plicních cév. Dokument Olgy Sommerové líčí drama dvou pacientek, které se léčí v jediném specializovaném centru pro komplexní léčbu PPH
u nás.

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí vzniklo jako občanské sdružení v roce 2005 (registrováno Ministerstvem vnitra ČR 17.6. 2005, IČ 27001822). Cílem sdružení je dobrovolně sdružovat pacienty s plicní hypertenzí stejně jako ostatní občany, pro něž je společný zájem o problematiku plicní hypertenze (lékaři, rodinní příslušníci, přátelé atd.). Odborné zázemí pro Sdružení pacientů s plicní hypertenzí poskytuje Centrum pro plicní hypertenzi ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

Sídlo sdružení:

II. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze
U nemocnice 2, 128 02 Praha 2

Bankovní spojení:
eBanka, a.s.
číslo účtu: 2156619001/2400

Rada sdružení:

MUDr. Josef Oškera - předseda
MUDr. Pavel Jansa - místopředseda
Kateřina Nováková
Zora Plecitá
Ing. Karel Francek

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí

Objednejte si
vyšetření » Objednávkový
formulář
SÍŤ ECHOKARDIOGRAFICKÝCH LABORATOŘÍ spolupracujících
na detekci plicní hypertenze
v ČR Ke stažení zde
velikost 69 kB

bezplatná linka
800 333 340

Poradna

Potřebujete poradit?
Napište nám zde.

Ke stažení